Bezplatné kurzy korejského jazyka po telefonu

Nadace krále Sedžonga v Koreji přijímá studenty z Institutů krále Sedžonga do bezplatných kurzů korejského jazyka, které probíhají formou telefonních hovorů.

Do kurzu se mohou přihlásit studenti KSI Olomouc. Cílem kurzu je zlepšení schopností konverzace v korejském jazyce. Forma kurzu: individuální telefonické hovory mezi korejským lektorem a studentem, celkem 8 lekcí, délka jedné lekce 30 minut, celkem 1 hodina týdně. Termín kurzu: 1 měsíc v období červen–listopad 2023 (přesný termín bude upřesněn později. Další informace: Lekce nebudou probíhat o víkendech a ve dnech korejských státních svátků. KSI Olomouc může podat přihlášku pouze v případě, že se do kurzu přihlásí více než 10 zájemců. O podání žádosti a zařazení do kurzu budou zájemci informováni e-mailem.

Termín přihlášení: do úterý 23.5.2023 12:00 hodin přes formulář na Google Forms: https://forms.gle/QPMbnfVDZbN8CrWU8


Soutěž v korejštině - psaní

Pravidla soutěže:

 1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo studuje či studoval korejštinu, a jehož rodiče nejsou rodilými mluvčími korejského jazyka.
 2. Účastník soutěže vyplní registrační formulář na Google Form (https://forms.gle/KwR4kSfmfQtdH3re7) a to nejpozději do úterý 16.5.2023 24:00 hodin. 
 3. Účastník se na soutěž dostaví osobně v níže uvedený čas a na níže uvedené místo.
  • Datum a čas: čtvrtek 18.5.2023 10:45-12:00 hodin
  • Místo: učebna SV-2.44 (Filozofická fakulta UP, tř. Svobody 26, Olomouc)
 4. Ve výše uvedený čas a na výše uvedeném místě účastník napíše a odevzdá esej v korejském jazyce v rozsahu 200–800 znaků na vybrané téma. Celkem jsou k výběru zadána následující dvě témata:
  • Proč studuji korejský jazyk a korejskou kulturu?
  • Podobnosti a rozdíly mezi mým mateřským jazykem a korejštinou.  

Hodnocení soutěže:
Nezávislá porota provede hodnocení odevzdaných esejů dle následujících kritérií:

 1. obsah (30 bodů)
 2. návaznost (30 bodů)
 3. vyjadřovací prostředky (20 bodů)
 4. přesnost (20 bodů)

Průběh soutěže:
V 1. kole, jež se bude konat ve čtvrtek 18.5.2023 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, bude odbornou porotou vybrán jeden vítěz, který postoupí do 2. kola. Každý účastník 1. kola soutěže bude odměněn malým dárkem. V případě, že se do 1. kola soutěže přihlásí méně než 5 zájemců, bude soutěž zrušena. Konání soutěže bude účastníkům potvrzeno na jejich e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři dne 17.5.2023 v dopoledních hodinách.

Ve 2. kole vybere Nadace krále Sedžonga mezi všemi vítězi 1. kola po celém světě finalisty, kteří budou pozváni k účasti ve finále do Koreje a také jim bude zajištěn program věnovaný korejské kultuře.  Druhé kolo a vyhlášení finalistů proběhne v období červenec–srpen 2023.

Ve 3. kole (finále), jež proběhne v Koreji, bude vybrán jeden vítěz, kterému bude jako odměna nabídnuta možnost studia korejštiny na vysoké škole v Koreji. Třetí kolo a vyhlášení vítěze celé soutěže proběhne v říjnu 2023.


KSI na Olomouckém Majálesu 2023

Dne 3. května 2023 se konal 11. ročník Olomouckého Majálesu. Institut Krále Sedžonga se také účastnil jako univerzitní jednotka a návštěvníci našeho stánku si mohli vyzkoušet své vědomosti v malém kvízu o Koreji, nošení Hanboku (tradičního korejského oblečení), vybrat své korejské jméno, anebo se jen zeptat na to, co návštěvníky zajímalo. K ochutnání bylo také korejské kimčchi ve dvou verzích: pálivé i nepálivé).


Přednáška: korejština v praxi - soudní překladatelství

V úterý 2.května 2023 se konala přednáška a diskuse zkušené soudní tlumočnice a překladatelky korejského jazyka Mgr. Veroniky Cattan Koubkové.

Paní magistra nám přiblížila nejen právní rámec soudního překladatelství, podmínky pro jmenování soudním tlumočníkem a náplň práce soudního překladatele/tlumočníka, ale také se podělila o své pracovní zkušenosti, včetně rad ohledně praxe v tomto oboru.

Chtěli bychom poděkovat nejen paní Mgr. Veroniky Cattan Koubkové za její přednášku, ale také všem účastníkům.


Přednáška: korejština v praxi - soudní překladatelství

Zajímá Vás, jaké je jedno z možných uplatnění korejštiny v praxi?

Přijďte na přednášku zkušené soudní tlumočnice a překladatelky korejského jazyka Mgr. Veroniky Cattan Koubkové.

Přednáška se koná v úterý 2.5.2023 od 17:00 hodin, v učebně SV-2.56 (Aula) na tř. Svobody 26, Olomouc.

Všichni jsou srdečně zváni.


Korejské karaoke

Dne 18. dubna se konal karaoke večer, na kterém si zájemci mohli zazpívat. Karaoke bylo zaměřeno na korejské písně, ale dostalo se i na pár anglických titulů. Ze začátku byli účastníci nervózní, ale nakonec si zazpíval každý. U korejského karaoke není vůbec důležité, zda umíte nebo umíte zpívat. Důležité je socializovat se, pobavit se a uvolnit stres. Děkujme všem za účast a těšíme se na Vás na dalších akcích.


Korejské karaoke

KSI všechny zve na korejské karaoke.


Korejská kultura: tanec (přednáška a taneční workshop)

Dne 28. března se konal další večer prezentací s tématikou korejské kultury a tentokrát na téma korejských tanců. Jako první vystoupila studentka Markéta Zavoralová se svou přednáškou, která se zaměřovala na historii tradičních korejských tanců, jejich vývoj do současnosti, a novodobé korejské tance. Dále následoval taneční workshop v podobě menší K-pop dance class, který si připravila studentka Kateřina Foltýnová. Zájemci se tak měli možnost naučit část choreografie písně "Attention" od jihokorejské dívčí skupiny "New Jeans". Jsme velmi rádi, že i tentokrát přišlo velké množství posluchačů, a proto děkujeme všem za zájem i účast a těšíme se na Vás při dalších plánovaných akcích KSI.


Korejská kultura: tanec (přednáška a taneční workshop)

Zajímá Vás tanec a korejská kultura?
Přijďte na přednášku a taneční workshop.

Přednáška se zaměřuje na historii tradičních korejských tanců, jejich vývoj do současnosti, a novodobé korejské tance. Zájemci se také mohou zúčastnit tanečního workshopu (K-Pop dance class). Programem Vás provedou studentky Kateřina Foltýnová a Markéta Zavoralová.

Akce se koná v úterý 28.3.2023 od 17:00 hodin, v učebně SV-2.56 (Aula) na tř. Svobody 26, Olomouc.

Všichni jsou srdečně zváni.


Studentské prezentace: korejská kultura

Dne 14. března se konal večer prezentací s tématikou korejské kultury. Prezentace byly velmi zajímavé a bylo jasné, že studentky už mají značné zkušenosti s prezentováním. Jako první prezentovala studentka magisterského studia Kateřina Foltýnová, které nám představila nejvýznamnější postavy korejské mytologie a přiblížila všem korejskou mytologii celkově. Další prezentující byla Markéta Zavoralová, která je také studentkou magisterského studia. Ta se zaměřila na zombie v moderní korejské kinematografii. Jako poslední prezentovala studentka doktorského studia Monika Hálová, která posluchačům představila Hallyu turismus.

Toto vyla první akce KSI tohoto semestru, proto jsme rádi, že byla účast vysoká, a také že byla Aula plná zvědavých posluchačů. Děkujeme všem za zájem i účast a těšíme se na Vás při dalších plánovaných akcích KSI.


Studentské prezentace: korejská kultura

Zajímá Vás korejská kultura?
Přijďte se podívat na zajímavé prezentace, které si připravily naše studentky.

Těšit se můžete na:

 1. Významné postavy korejské mytologie (Kateřina Foltýnová)
 2. Zombie v moderní korejské kinematografii (Markéta Zavoralová)
 3. Hallyu turismus (Mgr. Monika Hálová)

Prezentace se konají v úterý 14.3.2023 od 17:00 hodin na tř. Svobody 26, Olomouc, v učebně SV-2.56 (aula).

Všichni jsou srdečně zváni.


Soutěž o nejkrásnější fotografie z Koreje

Podělte se o svoji nejvydařenější fotografii z Koreje a vyhrajte odměnu!

Zúčastnit soutěže se může kdokoliv, kdo je autorem fotografie, která byla pořízena v Koreji, a charakterizuje určitý aspekt této země. Jeden účastník může do soutěže přihlásit pouze jednu fotografii, kterou může doplnit i stručným komentářem.

Podmínky soutěže

 1. Termín konání soutěže: Soutěž se koná v termínu 24.2. - 31.8.2023
 2. Účast v soutěži: Zúčastnit soutěže se může kdokoliv, kdo je autorem fotografie pořízené v Koreji, jež do soutěže přihlašuje a zároveň splňuje všechny podmínky soutěže.    
 3. Tematické zaměření fotografie: Fotografie byla pořízena v Koreji a charakterizuje určitý aspekt této země. Např. zachycuje tradiční či moderní architekturu, konkrétní místo, krajinu, faunu, flóru, obyvatele, určitou událost, práci, nejrůznější činnosti, aktivity apod.
 4. Formát přihlašovaných fotografií: Účastník odevzdá fotografii ve formátu jpg a min. rozlišení 300 dpi.
 5. Počet přihlašovaných fotografií: Jeden účastník může do soutěže přihlásit pouze jednu fotografii.
 6. Způsob přihlášení do soutěže: Účastník zašle fotografii ve stanoveném formátu (viz bod č.4) nejpozději do 31.8.2023 na e-mailovou adresu kingsejong@upol.cz. U fotografie uvede titul, místo a čas pořízení, doplnit ji může i stručným komentářem či příběhem s pořízením fotografie spojeným. Dále účastník uvede svoje jméno a příjmení, věk a e-mailovou adresu. Fotografie nesplňující stanovené podmínky nebudou do soutěže zařazeny. 
 7. Hodnocení soutěže: Ustavená komise vybere nejkrásnější či nejzajímavější fotografie, jejichž autoři budou odměněni věcnými dary.
 8. Vyhlášení výsledků soutěže: Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na Katedře asijských studií FF UPOL na podzim 2023. Přesný termín bude oznámen dodatečně. 
 9. Další ustanovení: Vybrané fotografie budou po skončení soutěže prezentovány na webových stránkách a sociálních sítích Institutu krále Sedžonga v Olomouci. U každé fotografie bude uvedeno jméno autora, titul fotografie, čas a místo jejího pořízení, případně komentář autora. Přihlášením do soutěže účastník souhlasí s bezplatným zveřejněním přihlášené fotografie a výše uvedených informací na webových stránkách a sociálních sítích Insitutu krále Sedžonga v Olomouci.
 10. Kontakt: Dotazy k soutěži ochotně zodpovíme na e-mailové adrese kingsejong@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)