Sólový koncert na tradiční korejský nástroj kajagum - Hong Ču-hui

30. dubna se konala přednáška a sólový koncert na tradiční korejský nástroj kajagum v podání korejské hudebnice a muzikoložky Hong Ču-hui. Koncert doprovázel další tradiční korejský nástroj, hegum, v podání korejské hudebnice Čo Il. Na přednášce se účastnici dozvěděli o Sandžo, stylu tradiční lidové hudby v Koreji, historii hudby a hudebních nástrojů v koreji apod. Během koncertu v Kapli Božího těla zazněly lidové písně minjo (Čindo Arirang, Mirjang Arirang a další) a skladby Čchimhjangmu, Amazing Grace a Arirang. Chtěli bychom poděkovat nejen hudebnicím Hong Ču-hui a Čo Il, ale také všem účastníkům.


KSI na Olomouckém Majálesu 2024

7. května 2024 se u Zbrojnice v Olomouci konal Majáles. Institut Krále Sedžonga se také účastnil jako univerzitní jednotka a návštěvníci našeho stánku si mohli vyzkoušet své vědomosti v malém kvízu o Koreji, nošení Hanboku (tradičního korejského oblečení), napsat si své jméno na záložku, prohlédnout si obrázky z Koreje, nebo se jen zeptat na to, co je zajímalo.

Jsme velmi rádi, že bylo nejen mnoho zájemců o korejštinu u našeho stánku, ale také mnoho potencionálních studentů korejštiny jako oboru na Univerzitě Palackého.


Pracovní nabídka

Společnost Osstem Europe s.r.o., jež je dceřinou společností korejské firmy Osstem Implant Co., Ltd. a zabývá se distribucí dentálních produktů a vybavení značek Osstem a Hiossen, hledá obchodního zástupce pro Českou republiku. Pracovní nabídka je určena zájemcům o práci v korejské společnosti. Dobrá znalost korejštiny není bezpodmínečně vyžadována, ale určitě je výhodou. Bližší informace najdete na odkazu https://www.jobs.cz/rpd/1577113778/?searchId=71ea2089-1201-45fa-b279-81921e6cea7f&rps=233.


Sólový koncert na tradiční korejský nástroj kajagum - Hong Ču-hui

Institut krále Sedžonga v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na sólový koncert na tradiční korejský nástroj kajagum v podání korejské hudebnice a muzikoložky Hong Ču-hui, který se koná v úterý 30.4. od 18:00 hodin v Kapli Božího Těla v Olomouci. Před začátkem koncertu proběhne na místě od 16:30 hodin přednáška v angličtině věnovaná tomuto tradičnímu korejskému nástroji. Z důvodu omezené kapacity doporučujeme zájemcům, aby si místa rezervovali předem přes QR kód na plakátě anebo na odkazu níže. Vstup na přednášku i koncert je zdarma.

PROGRAM

1. Kajagum sandžo (Kim Čuk-pcha, 20. století)

    kajagum: Hong Ču-hui      

2. Lidové písně minjo (Hanobeknjon, Petnore, Čindo Arirang, Mirjang Arirang, autor neznámý)

    hegum: Čo Il

3. Čchimhjangmu (Hwang Pjong-gi, 1974)

    kajagum: Hong Ču-hui

4. Amazing Grace (Hwang Pjong-gi, 1981)

    kajagum: Hong Ču-hui

5. Arirang (autor neznámý)

    kajagum: Hong Ču-hui

Místa na přednášku i koncert je možné rezervovat přes QR kód na plakátě anebo na odkazu https://forms.gle/TNE896DK7v8rGZJR7.

Vstup začíná 30 minut před začátkem akce (na přednášku od 16:00 hodin a na koncert od 17:30 hodin). Místa budou obsazována dle pořadí příchodu návštěvníků, proto těm, kteří se chtějí usadit na co nejlepší místa, doporučujeme, aby přišli dříve. Rezervace propadá 10 minut před začátkem každé akce. Účast na obou akcích není podmínkou. Zúčastnit se tedy můžete i jenom jedné z akcí.

UPOZORNĚNÍ!!! Během přednášky a koncertu není dovoleno pořizovat jakýkoliv zvukový či obrazový záznam (fotografie, videa apod.)!!!    

Hong Ču-hui (Hong Joo Hee) vystudovala hru na kajagum na Seoul National University a muzikologii na Chung-Ang University. Doktorský titul v oboru hudební antropologie získala na Hanyang University. Po ukončení magisterského studia vyučovala korejskou tradiční hudbu a hru na kajagum na mnoha středních a vysokých školách. Od roku 2005 přednáší na Katedře hudební výchovy na Jeju National University a v roce 2017 se navíc stala její vedoucí. V letech 2012 – 2014 byla akademickou ředitelkou Asijského institutu muzeí. Do minulého roku působila také jako členka Komise nehmotného kulturního dědictví provincie Čedžu, jako ředitelka a redaktorka Asociace korejské hudby a jako členka Asociace vzdělání a výzkumu tradiční korejské hudby. Ve své badatelské činnosti se věnuje nejrůznějším tématům jako lidová hudba na ostrově Čedžu, ujgurská hudba a její vliv na starověkou korejskou a čínskou hudbu, kulturní výměna mezi Západem a Východem podél Hedvábné cesty, hudební vzdělávání či výukové metody využívající umělou inteligenci a virtuální realitu. Její kniha „The Transmission and Influence of Uyghur Music“ (2015), jež je výsledkem desetiletého studia regionů podél Hedvábné cesty, je považována za zásadní odbornou práci zabývající se hledáním kořenů tradiční korejské hudby. Dále je spoluautorkou knihy „Multicultural Education in the Community“ (2017). Výsledky svého výzkumu prezentovala na mezinárodních konferencích v Koreji, Číně, Japonsku a Vietnamu. Působí také jako hostující profesorka a badatelka na univerzitách v zahraničí. Vedle pedagogické a badatelské činnosti se věnuje hře na kajagum. Kromě rodné Koreje se představila ve Francii a Itálii.

Hudba na kajagum zazní během přednášky a koncertu v doprovodu dalšího tradičního korejského nástroje, hegum, v podání korejské hudebnice Čo Il (Cho Il). Tato interpretka vystupuje sólově doma i zahraničí. Vystudovala tradiční korejskou hudbu na Seoul National University, Ewha Womans University a filozofii umění na Sungkyunkwan University. Za svoji dlouhou kariéru byla členkou Orchestru tradiční korejské hudby televize KBS a také působila ve Výzkumném centru pro rozvoj korejské hudby a Společnosti pro studium hegum. Vedle hry na hegum se věnovala také pedagogické činnosti. Vyučovala mladé hudebníky v Orchestru tradiční korejské hudby mládeže a přednášela na mnoha korejských univerzitách (Yeungnam University, Ewha Womans University, Chugye University, Kyungbuk National University, Chonnam National University).

Sandžo je styl tradiční lidové hudby v Koreji, ve kterém je obvykle jeden sólový nástroj doprovázen hrou na čanggu, tradiční korejský buben ve tvaru přesýpacích hodin. Pro potěšení publika bubeník doplňuje hru zvoláními čchuimse. Stejným způsobem navazuje kontakt s hudebníky i publikum. Čím více se hudba líbí, tím je reakce hlasitější a hudebník tak hraje s větším nadšením. Tento styl byl ovlivněn korejským šamanismem a dalšími hudebními styly jako pchansori a sunawi. Na konci 19. století jej původně pro kajagum vytvořil Kim Čchang-džo, slavný korejský skladatel a hudebník na kajagum. Později vznikaly skladby i pro další nástroje. Pro tento styl je charakteristické, že začíná pomalým rytmem, jenž postupně graduje, a na konci skladby je nejrychlejší. Sandžo není pevně daná skladba. Hudebník může během hry improvizovat a vytvářet nespočet originálních variací. Uvedenou skladbu složila Kim Čuk-pcha, vnučka Kim Čchang-džoa. 

Hanobeknjon (Pět set let) je i dnes v Koreji velice populární lidová píseň z provincie Kangwon vyjadřující vzpomínky a hluboký zármutek nad ztracenou láskou. 

Píseň námořníků (Petnore) pocházející původně z provincie Kjongsang patří dnes k nejznámějším lidovým písním provincie Kjonggi. Námořníci zpívali tuto píseň během plavby na moři, aby koordinovali svoje pohyby při práci na lodi, udrželi si morálku a zahnali pocit osamění. 

Čindo Arirang je jednou z mnoha verzí nejpopulárnější lidové písně v Koreji, jež se zpívala, jak její název napovídá, na ostrově Čindo na jihozápadě země. Začíná pomalou, smutnou melodií a její tempo se postupně zrychluje, jak spěje ke svému konci. Vyjadřuje smutek nad těžkým životem člověka a zároveň také naději do budoucnosti.

Mirjang Arirang je další verzí nejznámější lidové písně v Koreji zpívané v regionu Mirjang v provincii Jižní Kjongsang. Tato píseň je charakteristická svým rychlým a radostným rytmem.

Čchimhjangmu (Tanec ve vůni rajského dřeva) je nejslavnějším dílem korejského skladatele a hudebníka na kajagum Hwang Pjong-giho. Tato skladba znamenala velký posun v tradiční korejské hudbě. Autor v ní odkrývá svět buddhistického umění starověkého království Silla, kde se prostřednictvím hudby proměňuje cit pro krásu v náboženskou radost. Inspirací byly autorovi buddhistické zpěvy. Pro tuto skladbu vyvinul nové techniky hry. Arpeggia evokují hru na starověkou čínskou harfu.    

Amazing Grace je píseň, kterou v Koreji hraje celá řada hudebníků v mnoha obměnách. Uvedenou skladbu přetvořil Hwang Pjong-gi pro kajagum. Změnil rytmus původní písně při zachování melodie kajagumu a zdůraznění rytmu charakteristického pro tradiční korejskou hudbu. 

Arirang je nejznámější korejskou lidovou písní, která byla v roce 2012 zapsána na Seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Tato píseň vyjadřuje naději, lásku a touhu po domově.


Přednáška Kajagum

Institut krále Sedžonga si Vás dovoluje pozvat na přednášku korejské hudebnice a muzikoložky Hong Ču-hui věnovanou tradičnímu korejskému nástroji kajagum. Přednáška proběhne v anglickém jazyce v úterý 30.4. od 16:30 hodin v Kapli Božího těla v Olomouci. Po přednášce bude od 18 hodin následovat koncert. Z důvodu omezené kapacity doporučujeme zájemcům, aby si místa rezervovali předem přes QR kód na letáku anebo na odkazu níže. Vstup na přednášku i koncert je zdarma.

Hong Ču-hui (Hong Joo Hee) vystudovala hru na kajagum na Seoul National University a muzikologii na Chung-Ang University. Doktorský titul v oboru hudební antropologie získala na Hanyang University. Po ukončení magisterského studia vyučovala korejskou tradiční hudbu a hru na kajagum na mnoha středních a vysokých školách. Od roku 2005 přednáší na Katedře hudební výchovy na Jeju National University a v roce 2017 se navíc stala její vedoucí. V letech 2012 – 2014 byla akademickou ředitelkou Asijského institutu muzeí. Do minulého roku působila také jako členka Komise nehmotného kulturního dědictví provincie Čedžu, jako ředitelka a redaktorka Asociace korejské hudby a jako členka Asociace vzdělání a výzkumu tradiční korejské hudby. Ve své badatelské činnosti se věnuje nejrůznějším tématům jako lidová hudba na ostrově Čedžu, ujgurská hudba a její vliv na starověkou korejskou a čínskou hudbu, kulturní výměna mezi Západem a Východem podél Hedvábné cesty, hudební vzdělávání či výukové metody využívající umělou inteligenci a virtuální realitu. Její kniha „The Transmission and Influence of Uyghur Music“ (2015), jež je výsledkem desetiletého studia regionů podél Hedvábné cesty, je považována za zásadní odbornou práci zabývající se hledáním kořenů tradiční korejské hudby. Dále je spoluautorkou knihy „Multicultural Education in the Community“ (2017). Výsledky svého výzkumu prezentovala na mezinárodních konferencích v Koreji, Číně, Japonsku a Vietnamu. Působí také jako hostující profesorka a badatelka na univerzitách v zahraničí. Vedle pedagogické a badatelské činnosti se věnuje hře na kajagum. Kromě rodné Koreje se představila ve Francii a Itálii.

Hudba na kajagum zazní během přednášky a koncertu v doprovodu dalšího tradičního korejského nástroje, hegum, v podání korejské hudebnice Čo Il (Cho Il). Tato interpretka vystupuje sólově doma i zahraničí. Vystudovala tradiční korejskou hudbu na Seoul National University, Ewha Womans University a filozofii umění na Sungkyunkwan University. Za svoji dlouhou kariéru byla členkou Orchestru tradiční korejské hudby televize KBS a také působila ve Výzkumném centru pro rozvoj korejské hudby a Společnosti pro studium hegum. Vedle hry na hegum se věnovala také pedagogické činnosti. Vyučovala mladé hudebníky v Orchestru tradiční korejské hudby mládeže a přednášela na mnoha korejských univerzitách (Yeungnam University, Ewha Womans University, Chugye University, Kyungbuk National University, Chonnam National University).

Místa na přednášku i koncert je možné rezervovat přes QR kód na letáku anebo na odkazu https://forms.gle/TNE896DK7v8rGZJR7.

Vstup začíná 30 minut před začátkem akce (na přednášku od 16:00 hodin a na koncert od 17:30 hodin). Místa budou obsazována dle pořadí příchodu návštěvníků, proto těm, kteří se chtějí usadit na co nejlepší místa, doporučujeme, aby přišli dříve. Rezervace propadá 10 minut před začátkem každé akce. Účast na obou akcích není podmínkou. Zúčastnit se tedy můžete i jenom jedné z akcí.

UPOZORNĚNÍ!!! Během přednášky a koncertu není dovoleno pořizovat jakýkoliv zvukový či obrazový záznam (fotografie, videa apod.)!!!


Workshop korejské kaligrafie

8. dubna se konal workshop korejské kaligrafie s lektorkou Kyungjin Park. Workshop byl pořádán ve dvou skupinách. Účastníci se dozvěděli mnoho informací např. o historii a různých stylech korejské kaligrafie. Dále si mohli sami vyzkoušet něco napsat, ať už jde o nějaké oblíbené korejské slovo nebo vlastní jméno.

Chtěli bychom poděkovat nejen lektorce Kyungjin Park, ale také všem účastníkům. Těšíme se na Vás při dalších plánovaných akcích KSI.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)